نویسنده کتاب: محمد علی شکوهیان‌راد موضوع کتاب:
امتیاز

سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری‌اسلامی، به عنوان سندی که همسویی برنامه‌ریزی‌ها و تلاش دستگاه‌های مختلف را رقم زده است، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو شایسته است که بخشی از مجاهدت‌های علمی برای تبیین و تولید الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت به نسبت گزاره‌های سند مذکور صورت پذیرد. از آنجا که هر حکومت برای پیشبرد جامعه نیازمند علوم حکومت‌داری است؛ یا این مهم را باید تولید نماید یا به علوم غیربومی که تناسبی با فرهنگ و ارزش های جامعه ندارد، روی آورد که این مسئله باعث وابستگی می شود. رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت تولید علم بومی و عدم بکارگیری علوم تولیدی دیگران در جامعه اعتقاد دارند که وجود علم بومی مایه اقتدار است و دارنده آن می‌تواند در سرنوشت و مقدّرات دیگر ملل مداخله نماید.
استفاده از علومی که توسط جهان‌بینی خاصی تولید گردیده، جامعه را به سمت آن جهان‌بینی سوق می‌دهد از این رو تولید علوم انسانی اسلامی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در جامعه اسلامی است تا هم از انحراف مسیر جامعه به سمت باورهای مادی و غیر توحیدی جلوگیری به عمل آید و هم صدور انقلاب اسلامی از طریق نرم‌افزار حکومتی محقق گردد. یکی از شقوق علمی مورد نیاز جامعه، مسئله امنیت است که متأسفانه در این زمینه هنوز از نظریات ناسازگار با ارزش‌های اسلامی استفاده می‌شود. از این رو تبیین مفاهیم و سپس نظریات امنیتی مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی از اهم نیازها است که باید انجام پذیرد. در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بیان بخشی از مفاهیم و نظریات امنیت توحیدی، مؤلفه‌های امنیت توحیدی سند چشم‌اندازه بیست ساله جمهوری‌اسلامی بررسی و تبیین گردد.

انتشار در مجله‌ی علمی – پژوهشی (ISC) سیاست دفاعی، سال بیست و سوم، شماره‌ی ۹۲، پاییز ۱۳۹۴، صفحات ۶۱ الی ۹۴

متن کامل مقاله را از لینک زیر دریافت کنید

دریافت

یک دیدگاه بگذارید.