نویسنده کتاب: موضوع کتاب:
امتیاز

مقاله‌ی «اخلال در سیستم‌های فرماندهی و کنترل، مبنای چهارچوب نوین طراحی تهدیدات و بحران‌ها» در یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل (آذر ۱۳۹۸، دانشگاه صنعتی امیرکبیر) ارائه و به‌عنوان مقاله‌ی برگزیده معرفی گردید.

جهت دریافت مقاله کلیک کنید

یک دیدگاه بگذارید.