نویسنده کتاب: محمد علی شکو‌هیان‌راد موضوع کتاب:
امتیاز

دولت‌های سابق در تلاش بودند تا عنان قدرت اجرایی کشور را از طریق کنترل کامل وزارت‌خانه‌هایی که ماهیت سیاسی و اقتصادی دارند -نظیر وزارت کشور و وزارت اقتصاد- در اختیار بگیرند. اما به‌دلیل تغییر فضای اجتماعی جهان از جمله ایران به‌واسطه‌ی توسعه‌ی فضای سایبر، دولت یازدهم و دوازدهم به‌عنوان دوره‌ی گذار ثقل قدرت از مدیریت سنتی به مدیریت سایبرنتیک مطرح شد که متأسفانه از این فرصت حساس و راهبردی استفاده نشد.

لذا دولت سیزدهم با حجمی از عقب‌ماندگی‌های سایبری مواجه است که اگر در مواجهه با آن، رویکردی فعال و علمی اتخاذ ننماید، دچار مشکلات عدیده خواهد شد. به‌صورت مشخص، فضای کلی جامعه بر اساس فضای سایبر در تناسب با دولت سیزدهم در سه حوزه‌ی فرصت‌ها، تهدیدات و آسیب‌ها قابل تبیین می‌باشد که به‌عنوان محور اصلی تسلط دولت بر امور اجرایی کشور مطرح است.

 

متن کامل مقاله را از لینک زیر دریافت کنید

دریافت

یک دیدگاه بگذارید.